ماه: مهر ۱۳۹۹

 • واگذاری ملک در گرمابسرد

  واگذاری ملک در گرمابسرد برای خرید و فروش ملک در شهر دماوند گرمابسرد می توانید با املاک ثامن گرمابسرد در تماس باشید. حسن میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۴۵۶۵۸۸ جواد میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۷۹۸۲۶۵ سجاد میرزاکریمی:...

 • واگذاری ملک در دماوند

  واگذاری ملک در دماوند برای خرید و فروش ملک در شهر دماوند گرمابسرد می توانید با املاک ثامن گرمابسرد در تماس باشید. حسن میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۴۵۶۵۸۸ جواد میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۷۹۸۲۶۵ سجاد میرزاکریمی:...

 • زمین گرمابسرد فروشی

  خرید زمین های ۲۰۰ و ۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ متری در شهر گرمابسرد دماوند توسط املاک ثامن گرمابسرد انجام می پذیرد. برای خرید و فروش ملک در شهر دماوند...

 • زمین فروشی خارج بافت

  قطعه زمینی خارج از بافت اصلی شهر جابان دماوند به همراه نقشه هوایی به فروش می رسد؛ برای اطلاعات بیشتر با مشاورین املاک ثامن گرمابسرد در تماس باشید. برای خرید...