ماه: مرداد ۱۳۹۹

 • سویت گرمابسرد

  ۳۶۰متر زمین و ۵۰متر سویت برای خرید و فروش ملک در شهر دماوند گرمابسرد می توانید با املاک ثامن گرمابسرد در تماس باشید. حسن میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۴۵۶۵۸۸ جواد میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۷۹۸۲۶۵ سجاد...

 • ۳۲۰متر زمین گرمابسرد

  ۳۲۰متر زمین و ۷۰متر بنا چاه مشترکی دو ملک برای خرید و فروش ملک در شهر دماوند گرمابسرد می توانید با املاک ثامن گرمابسرد در تماس باشید. حسن میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۴۵۶۵۸۸...

 • بنای پیش ساخته گرمابسرد

  ۱۰۰۰متر زمین ۶۰متر بنای پیش ساخته برای خرید و فروش ملک در شهر دماوند گرمابسرد می توانید با املاک ثامن گرمابسرد در تماس باشید. حسن میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۴۵۶۵۸۸ جواد میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۷۹۸۲۶۵...

 • ۲۰۰متر زمین گرمابسرد

  ۲۰۰متر زمین و ۳۰مترسویت برای خرید و فروش ملک در شهر دماوند گرمابسرد می توانید با املاک ثامن گرمابسرد در تماس باشید. حسن میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۴۵۶۵۸۸ جواد میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۷۹۸۲۶۵ سجاد میرزاکریمی:...

 • ویلا تریبلکس گرمابسرد

  ۱۰۰۰متر زمین ۷۰۰متر ویلا تریبلکس استخر سونا جکوزی برای خرید و فروش ملک در شهر دماوند گرمابسرد می توانید با املاک ثامن گرمابسرد در تماس باشید. حسن میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۴۵۶۵۸۸ جواد...

 • زمین ۵۰۰متری گرمابسرد

  ۵۰۰متر زمین ۸۰متر بنا برای خرید و فروش ملک در شهر دماوند گرمابسرد می توانید با املاک ثامن گرمابسرد در تماس باشید. حسن میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۴۵۶۵۸۸ جواد میرزاکریمی: ۰۹۱۲۲۷۹۸۲۶۵ سجاد میرزاکریمی:...